Wie zijn wij?

 

Wij willen ons inzetten voor de verbetering van de situatie van oudere en ouder wordende lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen in het Oldambt e.o.

Wij bieden LHBTI 50-plussers de mogelijkheid om elkaar te leren kennen en te ontmoeten in een sociaal veilige omgeving.

Wij bieden LHBTI 50-plussers de mogelijkheid om met een gevoelsgenoot bij hen thuis te praten en/of iets te ondernemen.

Wij bieden LHBTI 50-plussers mogelijkheden om gezamenlijk activiteiten te organiseren en/of daaraan deel te nemen.

Wij willen eraan meewerken dat opleidingen in zorg en welzijn aandacht besteden aan de situatie van oudere LHBTI’s.

Wij willen meewerken aan aandacht voor diversiteit in de zorgverlening.

Wij adviseren zorg- en welzijnsinstellingen over de invoering van het Roze Lopercertificaat.

Wij willen eraan meewerken dat er binnen zorg- en welzijnsinstellingen, scholen, kerken, ouderen- en sportorganisaties etc. uitgesproken aandacht is voor oudere LHBTI’s en voor de moeite die zij kunnen ervaren om binnen deze instellingen en organisaties zichzelf te kunnen zijn.

Wij willen meewerken aan de totstandkoming van gemeentelijk LHBTI-beleid.

Wij willen meewerken aan de bewustwording in de samenleving dat het niet voor iedere LHBT vanzelfsprekend is om zichzelf te zijn uit angst buiten gesloten of gediscrimineerd te worden.

Wij willen meewerken aan het vergroten van de zichtbaarheid van LHBTI's in de Oldambtster samenleving en bijdragen aan hun weerbaarheid.

Wij zijn Roze 50+ ambassadeurs van Roze 50+ Nederland.

Wij zijn van Roze 50plus Oldambt.

 

Marjet Bos contactpersoon, coördinatie,

LHBTI-beleid,

vertrouwens-

persoon

Adriaan Prinse contactpersoonontmoetings-

middag, activiteiten

Ineke Konijn 

secretariaat, voorlichting en

Roze Loper

Rina Lakwijk 

LHBTI-beleid,

LHBTI-café en

Roze Loper

Bill Jennings  penningmeester