Wie zijn wij?

 

Wij willen ons inzetten voor de verbetering van de situatie van oudere en ouder wordende lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen in het Oldambt e.o.

Wij bieden LHBTI 50-plussers de mogelijkheid om elkaar te leren kennen en te ontmoeten in een sociaal veilige omgeving.

Wij bieden LHBTI 50-plussers de mogelijkheid om met een gevoelsgenoot bij hen thuis te praten en/of iets te ondernemen.

Wij bieden LHBTI 50-plussers mogelijkheden om gezamenlijk activiteiten te organiseren en/of daaraan deel te nemen.

Wij willen eraan meewerken dat opleidingen in zorg en welzijn aandacht besteden aan de situatie van oudere LHBTI’s.

Wij willen eraan meewerken dat er binnen zorg- en welzijnsinstellingen, scholen, kerken, ouderen- en sportorganisaties etc. uitgesproken aandacht is voor oudere LHBTI’s en voor de moeite die zij kunnen ervaren om binnen deze instellingen en organisaties zichzelf te kunnen zijn.

Wij willen meewerken aan de bewustwording in de samenleving dat het niet voor iedere LHBT vanzelfsprekend is om zichzelf te zijn uit angst buiten gesloten of gediscrimineerd te worden.

Wij willen meewerken aan het vergroten van de zichtbaarheid van LHBTI's in de Oldambtster samenleving en bijdragen aan hun weerbaarheid.

Wij willen meewerken aan de totstandkoming van gemeentelijk LHBTI-beleid.

Wij zijn de kerngroep van Roze 50plus Oldambt.

Marjet Bos | contactpersoon, coördinatie, LHBTI-beleid en vertrouwenspersoon

Adriaan Prinse | contactpersoon, ontmoetingsmiddag en activiteiten

André Hielkema |

notulen en film bijeenkomsten


Sedo Bakker | ontmoetingsmiddag

Miriam Kuppers | hand- en spandiensten

Freek Pol |

website beheerder

Rina Lakwijk |

zorg en LHBTI beleid

Wim de Gruijter |

culturele activiteiten


Wij zijn blij met iedereen die zich bij Roze 50plus Oldambt aansluit!