Aandacht voor de situatie van oudere LHBTI in zorg in welzijn

 

Ouderen die homoseksuele, lesbische of biseksuele gevoelens hebben, transgenders* en interseksuelen** (LHBTI) zijn veelal onzichtbaar. Vroeger hield men dit soort gevoelens of de ware genderidentiteit vaak verborgen en ook vandaag komt schaamte nog veel voor onder deze ouderen.

Soms gaan zij wanneer zij zorgafhankelijk worden opnieuw "de kast in". Vaak uit angst om buitengesloten te worden.

Negatieve opmerkingen over homoseksualiteit van medebewoners en zorgverleners maken deze angst goed voorstelbaar.

LHBTI-ouderen willen - net als anderen - zorg, ondersteuning en begeleiding in een veilige sfeer, met aandacht voor hun levensgeschiedenis en respect voor hun leefstijl en identiteit.

 

Roze 50plus Oldambt informeert instellingen voor zorg en welzijn over wat zij zouden kunnen doen om de zorg en dienstverlening aan oudere LHBTI-cliënten te verbeteren. Eén van de mogelijkheden hiertoe is het verwerven van het certificaat "De Roze Loper".

Wij willen graag met directies, zorgverleners en welzijnswerkers in gesprek over de mogelijkheid om beleid en zorg- en dienstverlening "LHBTI-inclusief" te maken.

Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met Marjet Bos tel. 0597 421281.

Eén van onze Roze 50+ ambassadeurs maakt vervolgens een afspraak met u.

 

Voor publicaties over de problematiek van oudere lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen zie kijk op deze website bij "Movisie" onder "Documentatie" en "Publicaties".

 

*  Transgenders ervaren een 'mismatch' tussen het geslacht dat hen bij hun geboorte werd toegekend en de eigen beleving of gewenste uiting van geslacht. Die beleving wordt genderidentiteit genoemd, de uiting genderexpressie. In Nederland zijn er 90.000 tot 390.000 transgender personen (afhankelijk van de definitie)

** Interseksuelen zijn mensen met zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken. In Nederland zijn er 85.000 interseksuelen.