Doelstelling

 

Roze 50plus Oldambt wil bijdragen aan een wereld waar iedereen zichzelf kan zijn ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken.

Roze 50plus Oldambt wil een bijdrage leveren aan het welzijn van met name LHBTI 50-plussers door het bieden van ontmoetingsmogelijkheden, vertrouwelijke gesprekken en het organiseren van gezamenlijke activiteiten alsmede door zich in te zetten voor de bewustwording en ondersteuning van de omgeving van LHBTI 50-plussers in onder meer zorg- en welzijnsinstellingen.

Wij verstaan onder LHBTI 50-plussers alle mensen van 50 jaar en ouder die zichzelf als lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of interseksueel (LHBTI) beschouwen.

Roze 50plus Oldambt is onderdeel van het landelijk Netwerk Roze 50+, een samenwerkingsverband tussen COC en ANBO.

 

Meedenkers en meedoeners gevraagd!

 

Om onze doelstelling te verwezenlijken hebben wij enthousiaste mensen nodig. Mensen die het leuk vinden om plannen te maken en activiteiten te organiseren.

Voor informatie bel gerust met één van onze contactpersonen: Marjet Bos 0597 421281 of Adriaan Prinse 0597 856008 of mail naar: roze50plusoldambt@xs4all.nl