Open Tuinenweekend 16 en 17 juni 2018

Landelijke open tuinen dagen, ook in Noordoost-Groningen, in de omgeving van Winschoten, Scheemda, Vlagtwedde, Vriescheloo, ‘t Waar, Westerlee, enz.

Wim de Gruijter organiseert een tocht langs de tuinen op 17 juni a.s

Vertrekpunt De Boschpoort aan het Boschplein te Winschoten, vertrektijd 10.00 uur.

Bezoek aan de tuinen is gratis!

Ik kan drie passagiers meenemen, wellicht kunnen ook andere

autobezitters, wat geïnteresseerden meenemen. ik stel voor zo wie zo

te carpoolen.

Aanmelden voor 10 juni a.s. gruijt@ziggo.nl

 

Dodenherdenking 4 mei 2018 Winschoten

 

Oudere (Roze 50plus Oldambt) en jonge (Real ID) lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders zijn, net als vorig jaar, betrokken bij de Dodenherdenking op 4 mei in Winschoten. Bij het oorlogsmonument leggen wij een bloemstuk in de vorm van een roze driehoek neer, met op het lint de tekst: 'Opdat iedereen in vrijheid zichzelf kan zijn'. Wij denken aan alle mensen voor wie dit vanwege hun seksuele geaardheid, seksuele voorkeur of genderidentiteit onmogelijk is. Een korte foto impressie met foto's van Anton van der Salm:

 

BBQ voor Jong & Oud (ook VEGETARISCH)

 ZONDAG 1 JULI 2018

 Aanvang 15.00 uur

 

Bikkershorn 19

9678 RH Westerlee

 

Meld je aan bij Adriaan Prinse | adriaanprinse@gmail.com | mobiel 0617830694

 

Kosten € 14,00 pp incl. koffie/thee/koek en alle drankjes

over te maken op het rekeningnummer van Roze 50plus Oldambt NL03RABO0324002505

Graag vóór 15 juni

Familie, vrienden en vriendinnen, iedereen is van harte WELKOM

 

 

Oproep
De Radboud Universiteit Nijmegen vraagt LHBTI van 65 jaar en ouder mee te werken aan het onderzoek “Zorg voor roze 65+’ers”. Heb je regelmatig zorg nodig? Doe dan mee s.v.p.!
Via deze link kun je de vragenlijst openen, invullen en versturen: http://www.rozeouderenzorg.nl

 

Tuinconcert Klaas Spekken op 27 Mei 2018

Gratis tuinconcert van streektaalzanger Klaas Spekken in zijn eigen tuin.

Aanvang 13.30 uur

Veelerveensterweg 5

9541 XP Vlagtwedde.

 

 

 

In memoriam Pieter Smit

Beste Pieter,

Jij was de zeer toegankelijke en betrokken burgervader van iedereen in het Oldambt.

Ook voor de LHBT-gemeenschap heb jij veel betekend.

Jij was echt geïnteresseerd in de leefwereld en problematiek van lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Je was er voor ons en wij deden nooit tevergeefs een beroep op jou.

Jij was er tijdens onze eerste LHBT-ontmoetingsbijeenkomst en sprak met de aanwezigen. Je was trots dat er in het Oldambt een zichtbare LHBT-gemeenschap ontstond en ondersteunde ons van harte. Je zei het met duidelijke woorden: “In de gemeente Oldambt moet iedereen zichzelf kunnen zijn!”

Vorig jaar sprak je tijdens de eerste Regenboogviering en het eerste LHBT-feest in de geschiedenis van de gemeente Oldambt.

Hoe bijzonder en speciaal vonden wij het dat jij de tijd nam om vanaf het begin tot het einde deel te nemen aan ons Symposium op Internationale Coming Outdag in De Klinker. Dat was op 11 oktober 2016. De hele zaal zong je toe want het was jouw verjaardag!

Internationale Coming Outdag zal voor ons in het vervolg in het teken van jouw nagedachtenis staan. Ieder jaar opnieuw zullen wij dan bij het hijsen van de Regenboogvlag ook aan jou denken. 

Wij bedanken je voor jouw altijd open, geïnteresseerde en betrokken houding… wij bedanken je voor wie jij was… onze burgervader, die wij missen en niet zullen vergeten.

Beste naasten van Pieter, wij wensen u sterkte en steun in deze dagen en in alle dagen hierna.

Pieter, vaarwel…

Roze 50plus Oldambt

Het afscheid van Pieter Smit vond plaats op 17 April j.l.

Duizenden inwoners van de gemeente Oldambt en ver daarbuiten hebben op een indrukwekkende wijze afscheid genomen van hun burgervader Pieter Smit.

Ook de kerngroep van Roze50+ Oldambt was hierbij aanwezig.

 

De foto's zijn van (1) Marcel Lameijer en (2) Marten Nauta, verslaggever RTV-Noord.

FILM KIJKEN

 

Bij Roze 50plus Oldambt is er een initiatief om eigen filmavonden of -middagen te organiseren, om kennis te maken met interessante bekende en onbekende, en oude en nieuwe LHBTI-films. Lijkt jou dat ook leuk, neem dan even contact op met André Hielkema

 

WIE GAAT ER MEE FIETSEN?

 

Enkele mensen vinden het leuk om bij Roze 50plus Oldambt een fietsclub te beginnen. Het is de bedoeling om samen mooie, niet al te lange routes te fietsen in onder andere het Oldambt en Westerwolde. Wil je meedoen, neem dan contact op met Freek Pol

 


 

Regenbooggids voor gemeenten

 

Paarse vrijdag 8 december 2017 verscheen de nieuwe Regenbooggids voor gemeenten.

Deze publicatie van Movisie brengt het beleid in beeld dat Nederlandse gemeenten voeren voor de verbetering van de positie van LHBTI-burgers.

Gemeenten kunnen deze gids gebruiken om LHBTI-beleid te ontwikkelen en uit te voeren of het bestaande diversiteits- of inclusiebeleid uit te breiden. De Regenbooggids is te downloaden via

https://www.movisie.nl/publicaties/regenbooggids-gemeenten

 

 

Belangrijkste in 2017 georganiseerde activiteiten

 

 

LHBT eindejaarsborrel voor jong en oud

 

Vrijdag 29 december organiseerden wij een "LHBT eindejaarsborrel voor jong en oud".

Het was een gezellige avond met meer dan 30 mensen die naar de Harbour Club waren gekomen.

 

Themamiddag "Alles wat je altijd al over transgenders wilde weten"

 

De “Aal goud?!”ontmoetingsmiddag voor LHBTI 50-plussers op donderdag 26 oktober had als onderwerp “Alles wat je altijd al over transgenders wilde weten”. 

Genderpsycholoog Alwin Man en psycholoog en ervaringsdeskundige Mark Hommes hielden een boeiende inleiding. De 30 aanwezigen kregen antwoord op hun vragen en er werd nog lang en geanimeerd nagepraat. 


 

Activiteiten in de Regenboogweek in de gemeente Oldambt (8-15 oktober 2017)

 

Regenboogviering met het thema “Opdat iedereen in vrijheid lief kan hebben”

Zondag 8 oktober Regenboogviering in de Marktpleinkerk te Winschoten.

Aan het begin van de Regenboogweek organiseerde de "LHBT-werkgroep Geloof & Levensbeschouwing Oldambt" voor de allereerste keer - en met een uniek concept - een Regenboogviering!

De organiserende werkgroep bestaat uit mensen op persoonlijke titel en vertegenwoordigers van kerkgenootschappen, Manna22, Jongerencentrum ’t Spoor, REAL ID en Roze 50plus Oldambt.

Deze regenboogviering richtte zich op iedereen.

Iedereen - ongeacht levensbeschouwing, geloof, ras of seksuele voorkeur - was van harte welkom aan deze viering deel te nemen. Burgemeester Pieter Smit sprak een openingswoord.

Het thema “Opdat iedereen in vrijheid lief kan hebben” verwijst naar de wens dat ieder mens ongeacht haar of zijn seksuele voorkeur, geslachtsidentiteit, huidskleur of wat dan ook zelf moet kunnen bepalen met wie hij of zij het leven en de liefde wil delen.

Met behulp van verschillende kunstuitingen, betekenisvolle teksten en liederen werden verbindingen gemaakt met de situatie en acceptatie van LHBT's en het LHBT-zijn. Het verbindende begrip was “liefde”.

Op een indrukwekkende wijze werd vorm gegeven aan het thema van de Regenboogviering:

“Opdat iedereen in vrijheid lief kan hebben”.

 

LHBT-film

Dinsdag 10 oktober 20.00 uur: Film "Freeheld" in het Filmhuis in Cultuurhuis De Klinker. Rina Lakwijk van Roze 50plus Oldambt hield een korte inleiding en voorafgaand aan de film werd de Coming Out toespraak van Ellen Page vertoond. Deze film gaat over een liefdesgeschiedenis van twee vrouwen, onder meer over de angst voor negatieve reacties en uitsluiting. Na afloop werd nagepraat in het bioscoopcafé.

 

Woensdag 11 oktober “Internationale Coming Out dag”.

Organisaties, bedrijven, winkeliers en inwoners werden opgeroepen blijk te geven van hun solidariteit en LHBT-vriendelijkheid door die dag de regenboogvlag uit te steken. De HEMA in Winschoten gaf gevolg aan deze oproep

LHBT-inwoners van Oldambt zullen zich hiermee zichtbaar gesteund voelen. Deze zes kleurige regenboogvlag is het symbool van de LHBT-emancipatiebeweging. De vrolijke kleuren van de regenboogvlag zullen in ieder geval wapperen aan meerdere gebouwen van de gemeente Oldambt!

Het programma van deze dag zag er als volgt uit:

10.00 uur in een feestelijke sfeer wordt de regenboogvlag gehesen aan het gemeentehuis in de Langestraat door wethouder Kees Swagerman. Er waren toespraken, een informatietafel en roze koeken werden uitgedeeld aan belangstellenden en het winkelende publiek.

14.00 uur onthulling van een bordje met de tekst "Opdat iedereen in vrijheid lief kan hebben" bij het regenboogzebrapad aan de Mr. D.U. Stikkerlaan door wethouder Bard Boon. Met dit bordje vraagt de gemeente Oldambt blijvende aandacht voor de zichtbaarheid en acceptatie van haar lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender inwoners.

 

Zaterdag 14 oktober: LHBT-feest "Out & Proud" voor jong en oud! in de HarbourClub.

Ter afsluiting van de Regenboogweek organiseerde LHBT-organisatie Roze 50plus Oldambt m.m.v. LHBT-jongerenorganisatie REAL ID onder het motto “Out & Proud” een groots en swingend LHBT-ontmoetingsfeest. Dit LHBT-feest was historisch gebeuren in het Oldambt! Er kwamen 80 bezoekers en de sfeer was geweldig! Burgemeester Pieter Smit hield een openingspraatje.