FILM KIJKEN

 

Bij Roze 50plus Oldambt is er een initiatief om eigen filmavonden of -middagen te organiseren, om kennis te maken met interessante bekende en onbekende, en oude en nieuwe LHBTI-films. Lijkt jou dat ook leuk, neem dan even contact op met André Hielkema

 

WIE GAAT ER MEE FIETSEN?

 

Enkele mensen vinden het leuk om bij Roze 50plus Oldambt een fietsclub te beginnen. Het is de bedoeling om samen mooie, niet al te lange routes te fietsen in onder andere het Oldambt en Westerwolde. Wil je meedoen, neem dan contact op met Freek Pol

 

Museum Assen

 

Bezoek aan de tentoonstelling "The American Dream" in het Drents Museum op dinsdag 6 maart a.s. Verzamelen om 14.00 uur bij entree van het museum, Brink nr 1 in Assen. Entreeprijs. € 15.00 museumkaart toeslag €2,00. Rijden via Torenlaan en Kloosterlaan, parkeergarage aan de Torenlaan. Aanmelden bij: Wim de Gruijter
Voor carpoolen vanuit Winschoten mail even naar roze50plusoldambt@xs4all.nl

Wie doet mee met de "Samenloop voor Hoop"?

 

Margriet Driessen - bezoekster van onze ontmoetingsmiddagen - neemt het initiatief om een groep wandelaars te organiseren voor de KWF Samenloop voor Hoop in de gemeente Oldambt die gehouden wordt op zaterdag 2 en zondag 3 juni.

Voor meer informatie over de gang van zaken zie onderstaande bijlage of bel/mail even met Margriet Driessen tel. 06 28110048 en mail maggidriester@gmail.com. Bij Margriet kun je jezelf ook aanmelden.

Wij ondersteunen dit initiatief van harte en hopen dat het een groot succes wordt!

Download
samenloop.pdf
Adobe Acrobat document 51.5 KB

 

Regenbooggids voor gemeenten

 

Paarse vrijdag 8 december 2017 verscheen de nieuwe Regenbooggids voor gemeenten.

Deze publicatie van Movisie brengt het beleid in beeld dat Nederlandse gemeenten voeren voor de verbetering van de positie van LHBTI-burgers.

Gemeenten kunnen deze gids gebruiken om LHBTI-beleid te ontwikkelen en uit te voeren of het bestaande diversiteits- of inclusiebeleid uit te breiden. De Regenbooggids is te downloaden via

https://www.movisie.nl/publicaties/regenbooggids-gemeenten

 

 

Belangrijkste in 2017 georganiseerde activiteiten

 

 

LHBT eindejaarsborrel voor jong en oud

 

Vrijdag 29 december organiseerden wij een "LHBT eindejaarsborrel voor jong en oud".

Het was een gezellige avond met meer dan 30 mensen die naar de Harbour Club waren gekomen.

 

Themamiddag "Alles wat je altijd al over transgenders wilde weten"

 

De “Aal goud?!”ontmoetingsmiddag voor LHBTI 50-plussers op donderdag 26 oktober had als onderwerp “Alles wat je altijd al over transgenders wilde weten”. 

Genderpsycholoog Alwin Man en psycholoog en ervaringsdeskundige Mark Hommes hielden een boeiende inleiding. De 30 aanwezigen kregen antwoord op hun vragen en er werd nog lang en geanimeerd nagepraat. 


 

Activiteiten in de Regenboogweek in de gemeente Oldambt (8-15 oktober 2017)

 

Regenboogviering met het thema “Opdat iedereen in vrijheid lief kan hebben”

Zondag 8 oktober Regenboogviering in de Marktpleinkerk te Winschoten.

Aan het begin van de Regenboogweek organiseerde de "LHBT-werkgroep Geloof & Levensbeschouwing Oldambt" voor de allereerste keer - en met een uniek concept - een Regenboogviering!

De organiserende werkgroep bestaat uit mensen op persoonlijke titel en vertegenwoordigers van kerkgenootschappen, Manna22, Jongerencentrum ’t Spoor, REAL ID en Roze 50plus Oldambt.

Deze regenboogviering richtte zich op iedereen.

Iedereen - ongeacht levensbeschouwing, geloof, ras of seksuele voorkeur - was van harte welkom aan deze viering deel te nemen. Burgemeester Pieter Smit sprak een openingswoord.

Het thema “Opdat iedereen in vrijheid lief kan hebben” verwijst naar de wens dat ieder mens ongeacht haar of zijn seksuele voorkeur, geslachtsidentiteit, huidskleur of wat dan ook zelf moet kunnen bepalen met wie hij of zij het leven en de liefde wil delen.

Met behulp van verschillende kunstuitingen, betekenisvolle teksten en liederen werden verbindingen gemaakt met de situatie en acceptatie van LHBT's en het LHBT-zijn. Het verbindende begrip was “liefde”.

Op een indrukwekkende wijze werd vorm gegeven aan het thema van de Regenboogviering:

“Opdat iedereen in vrijheid lief kan hebben”.

 

LHBT-film

Dinsdag 10 oktober 20.00 uur: Film "Freeheld" in het Filmhuis in Cultuurhuis De Klinker. Rina Lakwijk van Roze 50plus Oldambt hield een korte inleiding en voorafgaand aan de film werd de Coming Out toespraak van Ellen Page vertoond. Deze film gaat over een liefdesgeschiedenis van twee vrouwen, onder meer over de angst voor negatieve reacties en uitsluiting. Na afloop werd nagepraat in het bioscoopcafé.

 

Woensdag 11 oktober “Internationale Coming Out dag”.

Organisaties, bedrijven, winkeliers en inwoners werden opgeroepen blijk te geven van hun solidariteit en LHBT-vriendelijkheid door die dag de regenboogvlag uit te steken. De HEMA in Winschoten gaf gevolg aan deze oproep

LHBT-inwoners van Oldambt zullen zich hiermee zichtbaar gesteund voelen. Deze zes kleurige regenboogvlag is het symbool van de LHBT-emancipatiebeweging. De vrolijke kleuren van de regenboogvlag zullen in ieder geval wapperen aan meerdere gebouwen van de gemeente Oldambt!

Het programma van deze dag zag er als volgt uit:

10.00 uur in een feestelijke sfeer wordt de regenboogvlag gehesen aan het gemeentehuis in de Langestraat door wethouder Kees Swagerman. Er waren toespraken, een informatietafel en roze koeken werden uitgedeeld aan belangstellenden en het winkelende publiek.

14.00 uur onthulling van een bordje met de tekst "Opdat iedereen in vrijheid lief kan hebben" bij het regenboogzebrapad aan de Mr. D.U. Stikkerlaan door wethouder Bard Boon. Met dit bordje vraagt de gemeente Oldambt blijvende aandacht voor de zichtbaarheid en acceptatie van haar lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender inwoners.

 

Zaterdag 14 oktober: LHBT-feest "Out & Proud" voor jong en oud! in de HarbourClub.

Ter afsluiting van de Regenboogweek organiseerde LHBT-organisatie Roze 50plus Oldambt m.m.v. LHBT-jongerenorganisatie REAL ID onder het motto “Out & Proud” een groots en swingend LHBT-ontmoetingsfeest. Dit LHBT-feest was historisch gebeuren in het Oldambt! Er kwamen 80 bezoekers en de sfeer was geweldig! Burgemeester Pieter Smit hield een openingspraatje.